DSpace_

Перегляд Навчальна література / Educational literature за датою

Перегляд Навчальна література / Educational literature за датою

Сортувати по: Порядок: Рузультати:

 • Тимошекно, Іван Іванович; Майщук, Зенон Миколайович; Косилович, Галина Олексіївна (Львівський національний аграрний університет, 2004)
  Навчальний посібник включає три частини: перша і друга частини – основні теоретичні положення щодо проведення біологічних та агрономічних експериментів, третя частина - статистична обробка дослідних даних і завдання для ...
 • Шмиг, Роман Андрійович; Боярчук, Віталій Мифодійович; Добрянський, Іван Михайлович; Барабаш, Василь Михайлович (Львівський національний університет природокористування, 2010)
  У термінологічному словнику-довіднику наведені найпоширеніші терміни, які фахівці з галузі будівництва та архітектури вживають у практичній діяльності. Для студентів архітектурно-будівельних факультетів вищих навчальних ...
 • Косилович, Галина Олексіївна; Коханець, Олександра Мечиславівна (Львівський національний аграрний університет, 2010)
  Висвітлено основні відомості про шкідників і хвороби сільськогосподарських культур та заходи захисту від них. Викладено принципи розробки інтегрованих систем захисту рослин. Для студентів спеціальностей 201 Агрономія, ...
 • Коханець, Олександра Мечиславівна; Косилович, Галина Олексіївна (Львівський національний аграрний університет, 2010)
  Викладено теоретичні основи екологічного захисту рослин. Подано матеріал про найбільш розповсюджених комах-ентомофагів шкідників зернових, зернобобових, технічних, овочевих, плодових і ягідних культур, цукрових буряків ...
 • Шмиг, Роман Андрійович; Боярчук, Віталій Мифодійович; Добрянський, Іван Михайлович; Барабаш, Василь Михайлович (Львівський національний університет природокористування, 2012)
  Підручник призначений для отримання теоретичних і практичних навичок роботи з інженерним графічним редактором AutoCAD фірми AutoDesk, який працює під управлінням операційної системи Windows. У ньому детально описано головне ...
 • Ніконець, Ірина Іллівна; Добрянський, Іван Михайлович; Шмиг, Роман Андрійович (Львівський національний університет природокористування, 2012)
  У лабораторному практикумі, який призначений для студентів спеціальностей «Промислове та цивільне будівництво» й «Архітектура будівель та споруд», викладена методика і подано рекомендації з проведення досліджень будівельних ...
 • Богіра, Мирослав Степанович; Стойко, Наталія Євгеніївна; Ткачук, Лариса Василівна (Український бестселер, 2012)
  У посібнику висвітлено теоретичні, методологічні, методичні та прикладні положення створення систем автоматизованого проектування в галузі землеустрою. Досліджено застосування геоінформаційних та земельно-інформаційних ...
 • Снітинський, Володимир Васильович; Ніконець, Ірина Іллівна; Шмиг, Роман Андрійович (Львівський національний університет природокористування, 2013)
  У монографії розглядається процес формування мікроструктури белітового цементного каменю. Досліджено процеси гідратації та структуроутворення белітових портландцементів, які містять різну кількість двокальцієвого силікату. ...
 • Кичун, Ігор Володимирович; Огородник, Наталія Зіновіївна; Віщур, Олег Іванович; Ясниський, Роман Святославович (ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТВАРИН, 2013)
  У представлених рекомендаціях узагальнено результати досліджень щодо застосування у свинарстві нових ветеринарних препаратів розроблених в Інституті біології тварин НААН. Запропоновано використовувати розроблені препарати ...
 • Завірюха, Петро Данилович; Косилович, Галина Олексіївна; Голячук, Юлія Сергіївна (Львівський національний аграрний університет, 2014)
  У практикумі подано короткий теоретичний курс навчальної дисципліни «Агрофармакологія», пояснення за темами лабораторних і практичних робіт, а також зміст, опис і послідовність їх виконання. Відповідно до реалізації ...
 • Яців, Ігор Богданович; Липчук, Василь Васильович; Райтер, Наталія Іванівна (Ліга-прес, 2015)
  Висвітлено теоретичні основи аналізу господарської діяльності, зокрема технічні прийоми і методи аналітичних досліджень. Розглянуто питання аналізу фінансового стану, ресурсного потенціалу, результатів виробничо-фінансової ...
 • Степанюк, Андрій Володимирович; Кюнцлі, Рома Василівна; Фамуляк, Ярослав Євгенович (ТзОВ НВФ "Українські технології", 2015)
  У навчальному посібнику запропонована методика архітек турного проектування будівель і споруд сільських поселень, що має на меті сформувати творчий світогляд майбутнього архітектора, навчити його застосувати набуті теоретичні ...
 • Шмиг, Роман Андрійович; Добрянський, Іван Михайлович (Львівський національний університет природокористування, 2015)
  Навчальний посібник призначений для отримання теоретичних і практичних навичок роботи з інженерним обчислювальним комплексом SCAD, який працює під управлінням операційної системи Windows. У ньому детально описано головне ...
 • Шмиг, Роман Андрійович; Добрянський, Іван Михайлович; Грицина, Олег Ігорович (Львівський національний університет природокористування, 2016)
  Навчальний посібник призначений для отримання теоретичних і практичних навичок з підбору поперечного перерізу прокатних металевих балок, визначення їх несучої здатності та фактичних прогинів з використанням формул Мора. ...
 • Кичун, Ігор Володимирович; Огородник, Наталія Зіновіївна; Віщур, Олег Іванович; Ясниський, Роман Святославович (ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТВАРИН, 2016)
  В основу рекомендацій покладено аналіз нових комплексних ветеринарних препаратів, виготовлених у формі ліпосомальної емульсії. Ці препарати було розроблено співробітниками лабораторії імунології Інституту біології тварин ...
 • Дудич, Леся Вастлівна (Львів: СПОЛОМ, 2016)
  У монографії висвітлено теоретичні та методологічні засади застосування економічних важелів раціонального використання земель сільськогосподарського призначення, розглянуто особливості використання земель сільськогосподарського ...
 • Степанюк, Андрій Володимирович; Кюнцлі, Романа Василівна (НВФ «Українські технології», 2017)
  Даний навчальний посібник написаний з метою навчити майбутніх архітекторів поєднувати архітектурні традиції церков минулого з новими сучасними формами та матеріалами, задовільняти високі вимоги української спільноти та ...
 • Коханець, Олександра Мечиславівна; Голячук, Юлія Сергіївна; Косилович, Галина Олексіївна (Львівський національний аграрний університет, 2017)
  Навчальний посібник з сільськогосподарської ентомології укладений відповідно до типової навчальної програми з курсу «Ентомологія», розрахований на студентів вищих навчальних закладів агарного профілю, а також спеціалістів ...
 • Стапай, Петро Васильович; Огородник, Наталія Зіновіївна; Бальковський, Володимир Васильович; Павкович, Сергій Ярославович (Стапай П. В., Огородник Н. З., Бальковський В. В., Павкович С. Я., 2017)
  У навчальному посібнику узагальнено дані досліджень з проблематики формування, росту і збереження кількісних та якісних показників вовнової сировини. Зокрема, висвітлено питання морфофізіології шкіри і особливостей метаболізму ...
 • Дудич, Галина Миколаївна; Дудич, Леся Василівна; Ярмолюк, Володимир Іванович (Львів: СПДФО "Марусич М.М.", 2017)