Перегляд за датою

Сортувати по: Порядок: Рузультати:

 • Тимошекно, Іван Іванович; Майщук, Зенон Миколайович; Косилович, Галина Олексіївна (Львівський національний аграрний університет, 2004)
  Навчальний посібник включає три частини: перша і друга частини – основні теоретичні положення щодо проведення біологічних та агрономічних експериментів, третя частина - статистична обробка дослідних даних і завдання для ...
 • Шмиг, Роман Андрійович; Боярчук, Віталій Мифодійович; Добрянський, Іван Михайлович; Барабаш, Василь Михайлович (Львівський національний університет природокористування, 2010)
  У термінологічному словнику-довіднику наведені найпоширеніші терміни, які фахівці з галузі будівництва та архітектури вживають у практичній діяльності. Для студентів архітектурно-будівельних факультетів вищих навчальних ...
 • Косилович, Галина Олексіївна; Коханець, Олександра Мечиславівна (Львівський національний аграрний університет, 2010)
  Висвітлено основні відомості про шкідників і хвороби сільськогосподарських культур та заходи захисту від них. Викладено принципи розробки інтегрованих систем захисту рослин. Для студентів спеціальностей 201 Агрономія, ...
 • Коханець, Олександра Мечиславівна; Косилович, Галина Олексіївна (Львівський національний аграрний університет, 2010)
  Викладено теоретичні основи екологічного захисту рослин. Подано матеріал про найбільш розповсюджених комах-ентомофагів шкідників зернових, зернобобових, технічних, овочевих, плодових і ягідних культур, цукрових буряків ...
 • Кюнцлі, Романа Василівна; Степанюк, Андрій Володимирович (НВФ "Українські технології", 2011)
  Навчальний посібник «Історія української культури. Навчальні тести» призначений для вдосконалення процесу вивчення дисципліни “Історія української культури”. Книга дає змогу читачеві ознайомитися із фундаментальними ...
 • Шмиг, Роман Андрійович; Боярчук, Віталій Мифодійович; Добрянський, Іван Михайлович; Барабаш, Василь Михайлович (Львівський національний університет природокористування, 2012)
  Підручник призначений для отримання теоретичних і практичних навичок роботи з інженерним графічним редактором AutoCAD фірми AutoDesk, який працює під управлінням операційної системи Windows. У ньому детально описано головне ...
 • Ніконець, Ірина Іллівна; Добрянський, Іван Михайлович; Шмиг, Роман Андрійович (Львівський національний університет природокористування, 2012)
  У лабораторному практикумі, який призначений для студентів спеціальностей «Промислове та цивільне будівництво» й «Архітектура будівель та споруд», викладена методика і подано рекомендації з проведення досліджень будівельних ...
 • Богіра, Мирослав Степанович; Стойко, Наталія Євгеніївна; Ткачук, Лариса Василівна (Український бестселер, 2012)
  У посібнику висвітлено теоретичні, методологічні, методичні та прикладні положення створення систем автоматизованого проектування в галузі землеустрою. Досліджено застосування геоінформаційних та земельно-інформаційних ...
 • Яців, Ігор Богданович (Український бестселер, 2013)
  У монографії висвітлені теоретичні, методологічні та прикладні засади зміцнення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Показані особливості конкурентних відносин в аграрному секторі економіки, теоретичні ...
 • Снітинський, Володимир Васильович; Ніконець, Ірина Іллівна; Шмиг, Роман Андрійович (Львівський національний університет природокористування, 2013)
  У монографії розглядається процес формування мікроструктури белітового цементного каменю. Досліджено процеси гідратації та структуроутворення белітових портландцементів, які містять різну кількість двокальцієвого силікату. ...
 • Кичун, Ігор Володимирович; Огородник, Наталія Зіновіївна; Віщур, Олег Іванович; Ясниський, Роман Святославович (ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТВАРИН, 2013)
  У представлених рекомендаціях узагальнено результати досліджень щодо застосування у свинарстві нових ветеринарних препаратів розроблених в Інституті біології тварин НААН. Запропоновано використовувати розроблені препарати ...
 • Невідомий автор (Львівський національний аграрний університет, 2014)
  Висвітлено основні технічні розробки та їх технічні характеристики за результатами досліджень науковців Львівського національного аграрного університету з напрямів: технології у рослинництві і тваринництві, біологічні ...
 • Завірюха, Петро Данилович; Косилович, Галина Олексіївна; Голячук, Юлія Сергіївна (Львівський національний аграрний університет, 2014)
  У практикумі подано короткий теоретичний курс навчальної дисципліни «Агрофармакологія», пояснення за темами лабораторних і практичних робіт, а також зміст, опис і послідовність їх виконання. Відповідно до реалізації ...
 • Яців, Ігор Богданович; Липчук, Василь Васильович; Райтер, Наталія Іванівна (Ліга-прес, 2015)
  Висвітлено теоретичні основи аналізу господарської діяльності, зокрема технічні прийоми і методи аналітичних досліджень. Розглянуто питання аналізу фінансового стану, ресурсного потенціалу, результатів виробничо-фінансової ...
 • Лопотич, Наталія Ярославівна (Львівський національний аграрний університет, 2015)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподар- 22 ських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. – Львівський національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, Львів, 2015. У ...
 • Невідомий автор (Львівський національний аграрний університет, 2015)
  Висвітлено основні технічні розробки та їх технічні характеристики за результатами досліджень науковців Львівського національного аграрного університету з напрямів: технології у рослинництві і тваринництві, біологічні ...
 • Степанюк, Андрій Володимирович; Кюнцлі, Рома Василівна; Фамуляк, Ярослав Євгенович (ТзОВ НВФ "Українські технології", 2015)
  У навчальному посібнику запропонована методика архітек турного проектування будівель і споруд сільських поселень, що має на меті сформувати творчий світогляд майбутнього архітектора, навчити його застосувати набуті теоретичні ...
 • Шмиг, Роман Андрійович; Добрянський, Іван Михайлович (Львівський національний університет природокористування, 2015)
  Навчальний посібник призначений для отримання теоретичних і практичних навичок роботи з інженерним обчислювальним комплексом SCAD, який працює під управлінням операційної системи Windows. У ньому детально описано головне ...
 • Багдай, Тетяна Володимирівна (Львівський національний аграрний університет, 2016)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. – Львівський національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, Львів, 2016. Дисертаційна ...
 • Іванків, Мар’яна Ярославівна (Львівський національний аграрний університет, 2016)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. – Львівський національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, Львів, 2016. Дисертаційну ...