DSpace_

Навчальна література / Educational literature

Навчальна література / Educational literature

 

Зібрання містить підручники, навчальні посібники та методичні видання підготовлені працівниками Львівського національного аграрного університету.

Колекції в цьому фонді:

Останні додані

 • Степанюк, Андрій Володимирович; Кюнцлі, Романа Василівна (НВФ «Українські технології», 2017)
  Даний навчальний посібник написаний з метою навчити майбутніх архітекторів поєднувати архітектурні традиції церков минулого з новими сучасними формами та матеріалами, задовільняти високі вимоги української спільноти та ...
 • Степанюк, Андрій Володимирович; Кюнцлі, Рома Василівна; Фамуляк, Ярослав Євгенович (ТзОВ НВФ "Українські технології", 2015)
  У навчальному посібнику запропонована методика архітек турного проектування будівель і споруд сільських поселень, що має на меті сформувати творчий світогляд майбутнього архітектора, навчити його застосувати набуті теоретичні ...
 • Наконечний, Роман Андрійович; Копитко, Андрій Дмитрович (Львівський національний аграрний університет, 2022)
  Наведено основні визначення та принципи філософії органічного виробництва та збалансованого природокористування. Висвітлено головні моменти щодо формування уявлень про органічне виробництво і збалансоване природокористування ...
 • Яців, Ігор Богданович; Липчук, Василь Васильович; Райтер, Наталія Іванівна (Ліга-прес, 2015)
  Висвітлено теоретичні основи аналізу господарської діяльності, зокрема технічні прийоми і методи аналітичних досліджень. Розглянуто питання аналізу фінансового стану, ресурсного потенціалу, результатів виробничо-фінансової ...