DSpace_

Навчальна література / Educational literature

Навчальна література / Educational literature

 

Зібрання містить підручники, навчальні посібники та методичні видання підготовлені працівниками Львівського національного аграрного університету.

Колекції в цьому фонді:

Останні додані

 • Бальковський, Володимир Васильович; Косилович, Галина Олексіївна; Дидів, Ольга Йосипівна; Гулько, Богдан Іванович; Рожко, Іванна Семенівна; Дидів, Ігор Володимирович; Стефанюк, Світлана Василівна; Підлубенко, Ірина Михайлівна (Львівський національний університет природокористування, 2023)
  У методичних рекомендаціях визначено вимоги щодо написання кваліфікаційної роботи здобувачами РВО «Магістр», які навчаються на ОПП «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство» спеціальності 203 «Садівництво, ...
 • Шевчук, Віктор Володимирович; Сукач, Олег Михайлович; Миронюк, Олег Сергійович (Львівський національний університет природокористування, 2021)
  У навчальному посібнику наведено зображення дорожніх знаків, конкретних дорожніх ситуацій з докладним коментарем і аналізом небезпечних ситуацій. Включено практичні завдання за групами знаків для перевірки теоретичних ...
 • Шевчук, Віктор Володимирович; Сукач, Олег Михайлович; Миронюк, Олег Сергійович (Львівський національний університет природокористування, 2022)
  У навчальному практикумі наведені ілюстровані Правила дорожнього руху, що відповідають останнім змінам, прийнятим постановою № 1091 від 29.09.2021 р., та стандартом ДСТУ 4100:2021 «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. ...
 • Гнатишин, Людмила Богданівна (Львівський національний університет природокористування, 2018)
  У межах розгляду генезису сформульовано авторське тлумачення категорії «виробничий потенціал фермерського господарства». Обґрунтовано особливості ді- яльності фермерських господарств та виявлено їх місце в сучасній ...
 • Городецька, Наталія Григорівна; Гавришків, Наталія Богданівна (Львів: ЛНАУ, 2021)
  Навчальний посібник з англійської мови «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології» містить тексти фахового змісту. Завдання до текстів спрямовані на засвоєння лексичного матеріалу за фахом, розуміння інформації з ...
 • Городецька, Наталія Григорівна; Гавришків, Наталія Богданівна (Львів: ЛНАУ, 2020)
  The study guide is intended for training students in "Automation and computer-integrated technologies". The purpose of it is formation of students' skills and abilities in various types of authentic professional literature ...
 • Гуня, Леся Михайлівна (Львівський національний аграрний університет, 2021)
  Навчальний посібник допоможе студентам поглибити знання з англійської мови, зокрема опанувати фахову лексику;розвинути навички мовного спілкування;поглибити знання граматики. Посібник складається з двох частин, перша ...
 • Дудич, Леся Вастлівна (Львів: СПОЛОМ, 2016)
  У монографії висвітлено теоретичні та методологічні засади застосування економічних важелів раціонального використання земель сільськогосподарського призначення, розглянуто особливості використання земель сільськогосподарського ...
 • Городецька, Наталія Григорівна (Львів : Львівський НАУ, 2017)
  Професійно орієнтований навчальний посібник призначений для студентів інженерних факультетів аграрних вищих навчальних закладів. Посібник складається з 8 частин, кожна з яких має однотипну структуру,створену на матеріалах ...
 • Костишин, Олександра Олександрівна; Смолярчук, Мирослава Василівна; Стойко, Наталя Євгенівна (ФОП «Омельченко В.Г.» Львів ,2022.Ч. І. 139 с., 2022)
  У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні аспекти формування ресурсного потенціалу в умовах децентралізації, використання та розвитку територіальних, земельних та фінансових ресурсів об’єднаної тер ...
 • Дудич, Галина Миколаївна; Дудич, Леся Василівна; Ярмолюк, Володимир Іванович (Львів: СПДФО "Марусич М.М.", 2017)
 • Дудич, Галина Миколаївна; Дудич, Леся Василівна; Ступень, Роман Михайлович (Галицька видавнича спілка, 2020)
  У навчальному посібнику викладено теоретичні основи організації та впорядкування сільськогосподарських територій, розкрито зміст організації та впорядкування сільськогосподарських угідь. Розглянуто елементи впорядкування ...
 • Богіра, Мирослав Степанович; Стойко, Наталія Євгеніївна; Ткачук, Лариса Василівна (Український бестселер, 2012)
  У посібнику висвітлено теоретичні, методологічні, методичні та прикладні положення створення систем автоматизованого проектування в галузі землеустрою. Досліджено застосування геоінформаційних та земельно-інформаційних ...
 • Тимошекно, Іван Іванович; Майщук, Зенон Миколайович; Косилович, Галина Олексіївна (Львівський національний аграрний університет, 2004)
  Навчальний посібник включає три частини: перша і друга частини – основні теоретичні положення щодо проведення біологічних та агрономічних експериментів, третя частина - статистична обробка дослідних даних і завдання для ...
 • Сохнич, Анатолій Якович; Богіра, Мирослав Степанович; Яремко, Юрій Іванович; Стойко, Наталія Євгеніївна (ГАЛИЧ-ПРЕС, 2018)
  У підручнику розкрито теоретико-правові засади здійснення контролю за використанням та охороною як природних ресурсів, так і земельних ресурсів зокрема. Наведено загальну характеристику природно-ресурсного потенціалу ...
 • Рій, Іван Федорович; Бочко, Олександр Іванович; Біда, Олег Юрійович (Львів «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2021)
  В підручнику викладена теорія електронних методів визначення віддалей, напрямків і кутів, описані сучасні електронні геодезичні прилади і системи, в яких реалізовано ці методи, а саме електронні віддалеміри, електронні ...
 • Гулько, Богдан Іванович (Львівський національний університет природокористування, 2020)
  Практикум містить практичні завдання відповідно до лекційного курсу дисципліни «Плодівництво» з систематики, біологічних та морфологічних особливостй плодових і ягідних культур, основ розсадництва, технологій вирощування ...
 • Кичун, Ігор Володимирович; Огородник, Наталія Зіновіївна; Віщур, Олег Іванович; Ясниський, Роман Святославович (ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТВАРИН, 2013)
  У представлених рекомендаціях узагальнено результати досліджень щодо застосування у свинарстві нових ветеринарних препаратів розроблених в Інституті біології тварин НААН. Запропоновано використовувати розроблені препарати ...
 • Кичун, Ігор Володимирович; Огородник, Наталія Зіновіївна; Віщур, Олег Іванович; Ясниський, Роман Святославович (ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТВАРИН, 2016)
  В основу рекомендацій покладено аналіз нових комплексних ветеринарних препаратів, виготовлених у формі ліпосомальної емульсії. Ці препарати було розроблено співробітниками лабораторії імунології Інституту біології тварин ...
 • Стапай, Петро Васильович; Огородник, Наталія Зіновіївна; Бальковський, Володимир Васильович; Павкович, Сергій Ярославович (Стапай П. В., Огородник Н. З., Бальковський В. В., Павкович С. Я., 2017)
  У навчальному посібнику узагальнено дані досліджень з проблематики формування, росту і збереження кількісних та якісних показників вовнової сировини. Зокрема, висвітлено питання морфофізіології шкіри і особливостей метаболізму ...

View more