DSpace_

Навчальна література / Educational literature

Навчальна література / Educational literature

 

Зібрання містить підручники, навчальні посібники та методичні видання підготовлені працівниками Львівського національного аграрного університету.

Колекції в цьому фонді:

Останні додані

 • Панахид, Остап Петрович (Львівський національний університет природокористування, 2024)
  Детально проаналізовано фаршезмішувачі для ефективного перетворення інгредієнтів фаршу в однорідну суміш. При аналізі змішувачів за різними показниками виявилося, що найбільш ефективними є змішувачі з поєднаним лопатевим ...
 • Литвин, Ольга Федорівна (ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, 2020)
  Розглянуто питання біологічних особливостей та технології виощування основних біоенергетичних рослин для зони Західного Лісостепу України. Наведено вимоги до підготовки грунту, строків сівби, садіння, догляду за ...
 • Кюнцлі, Романа Василівна; Степанюк, Андрій Володимирович (НВФ "Українські технології", 2011)
  Навчальний посібник «Історія української культури. Навчальні тести» призначений для вдосконалення процесу вивчення дисципліни “Історія української культури”. Книга дає змогу читачеві ознайомитися із фундаментальними ...
 • Кюнцлі, Романа Василівна; Мазурак, Оксана Тимофіївна; Степанюк, Андрій Володимирович (Львів, «Сполом», 2020)
  У навчальному посібнику подана методика архітектурного проєктування та будівництва екобудівель та екопоселень, що має на меті сформувати творчий світогляд майбутнього архітектора, навчити його застосовувати набуті теоретичні ...
 • Паславський, Ростислав Ігорович; Миронюк, Олег Сергійович; Ковалишин, Степан Йосифович (Львівський національний університет природокористування, 2023)
  Описано загальні відомості та методику виконання робіт з дослідження основних фізико-хімічних і експлуатаційних властивостей палив, мастильних матеріалів, технічних рідин та ремонтно-експлуатаційних матеріалів, які ...
 • Рожко, Іванна (Львівський національний університет природокористування, 2023)
  The textbook reveals in a logical sequence the mutual influence and interdependence of factors in the formation of the quality of juicy products, starting from their cultivation to storage regimes and modern storage ...
 • Бальковський, Володимир Васильович; Косилович, Галина Олексіївна; Дидів, Ольга Йосипівна; Гулько, Богдан Іванович; Рожко, Іванна Семенівна; Дидів, Ігор Володимирович; Стефанюк, Світлана Василівна; Підлубенко, Ірина Михайлівна (Львівський національний університет природокористування, 2023)
  У методичних рекомендаціях визначено вимоги щодо написання кваліфікаційної роботи здобувачами РВО «Магістр», які навчаються на ОПП «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство» спеціальності 203 «Садівництво, ...
 • Шевчук, Віктор Володимирович; Сукач, Олег Михайлович; Миронюк, Олег Сергійович (Львівський національний університет природокористування, 2021)
  У навчальному посібнику наведено зображення дорожніх знаків, конкретних дорожніх ситуацій з докладним коментарем і аналізом небезпечних ситуацій. Включено практичні завдання за групами знаків для перевірки теоретичних ...
 • Шевчук, Віктор Володимирович; Сукач, Олег Михайлович; Миронюк, Олег Сергійович (Львівський національний університет природокористування, 2022)
  У навчальному практикумі наведені ілюстровані Правила дорожнього руху, що відповідають останнім змінам, прийнятим постановою № 1091 від 29.09.2021 р., та стандартом ДСТУ 4100:2021 «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. ...
 • Гнатишин, Людмила Богданівна (Львівський національний університет природокористування, 2018)
  У межах розгляду генезису сформульовано авторське тлумачення категорії «виробничий потенціал фермерського господарства». Обґрунтовано особливості ді- яльності фермерських господарств та виявлено їх місце в сучасній ...
 • Городецька, Наталія Григорівна; Гавришків, Наталія Богданівна (Львів: ЛНАУ, 2021)
  Навчальний посібник з англійської мови «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології» містить тексти фахового змісту. Завдання до текстів спрямовані на засвоєння лексичного матеріалу за фахом, розуміння інформації з ...
 • Городецька, Наталія Григорівна; Гавришків, Наталія Богданівна (Львів: ЛНАУ, 2020)
  The study guide is intended for training students in "Automation and computer-integrated technologies". The purpose of it is formation of students' skills and abilities in various types of authentic professional literature ...
 • Гуня, Леся Михайлівна (Львівський національний аграрний університет, 2021)
  Навчальний посібник допоможе студентам поглибити знання з англійської мови, зокрема опанувати фахову лексику;розвинути навички мовного спілкування;поглибити знання граматики. Посібник складається з двох частин, перша ...
 • Дудич, Леся Вастлівна (Львів: СПОЛОМ, 2016)
  У монографії висвітлено теоретичні та методологічні засади застосування економічних важелів раціонального використання земель сільськогосподарського призначення, розглянуто особливості використання земель сільськогосподарського ...
 • Городецька, Наталія Григорівна (Львів : Львівський НАУ, 2017)
  Професійно орієнтований навчальний посібник призначений для студентів інженерних факультетів аграрних вищих навчальних закладів. Посібник складається з 8 частин, кожна з яких має однотипну структуру,створену на матеріалах ...
 • Костишин, Олександра Олександрівна; Смолярчук, Мирослава Василівна; Стойко, Наталя Євгенівна (ФОП «Омельченко В.Г.» Львів ,2022.Ч. І. 139 с., 2022)
  У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні аспекти формування ресурсного потенціалу в умовах децентралізації, використання та розвитку територіальних, земельних та фінансових ресурсів об’єднаної тер ...
 • Дудич, Галина Миколаївна; Дудич, Леся Василівна; Ярмолюк, Володимир Іванович (Львів: СПДФО "Марусич М.М.", 2017)
 • Дудич, Галина Миколаївна; Дудич, Леся Василівна; Ступень, Роман Михайлович (Галицька видавнича спілка, 2020)
  У навчальному посібнику викладено теоретичні основи організації та впорядкування сільськогосподарських територій, розкрито зміст організації та впорядкування сільськогосподарських угідь. Розглянуто елементи впорядкування ...
 • Богіра, Мирослав Степанович; Стойко, Наталія Євгеніївна; Ткачук, Лариса Василівна (Український бестселер, 2012)
  У посібнику висвітлено теоретичні, методологічні, методичні та прикладні положення створення систем автоматизованого проектування в галузі землеустрою. Досліджено застосування геоінформаційних та земельно-інформаційних ...
 • Тимошекно, Іван Іванович; Майщук, Зенон Миколайович; Косилович, Галина Олексіївна (Львівський національний аграрний університет, 2004)
  Навчальний посібник включає три частини: перша і друга частини – основні теоретичні положення щодо проведення біологічних та агрономічних експериментів, третя частина - статистична обробка дослідних даних і завдання для ...

View more