DSpace_

Теоретичні та практичні основи обліку і контролю розрахунків за виплатами працівникам у фермерському господарстві «Україна – 1» Кам’янка - Бузького району Львівської області

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Гнатів, Марія Петрівна
dc.date.accessioned 2022-06-21T12:54:10Z
dc.date.available 2022-06-21T12:54:10Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Гнатів М.П. Теоретичні та практичні основи обліку і контролю розрахунків за виплатами працівникам у фермерському господарстві «Україна – 1» Кам’янка - Бузького району Львівської області : магістерська робота. Львів, 2021. 101 с. uk_UA
dc.identifier.uri https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/97
dc.description Спеціальність 071 "Облік і оподаткування" uk_UA
dc.description.abstract У кваліфікаційній роботі висвітлено економічну природу, види і форми заробітної плати, значення обліку і контролю розрахункових операцій за виплатами працівникам, досліджено нормативно – правове регулювання організації обліку і контролю розрахунків з оплати праці. Розкрито дійсний стан обліку праці та її оплати у фермерському господарстві «Україна – 1» Кам’янка – Бузького району Львівської області. Внесено пропозиції щодо удосконалення обліку і контролю розрахунків за виплатами працівникам в умовах автоматизованої форми обробки економічної інформації та запровадження у практику діяльності сільськогосподарських підприємств міжнародних стандартів фінансової звітності та обліку. The qualifying work highlights the economic nature, types and forms of wages, the importance accounting and control of settlement transactions for payments to employees, investigated the legal regulation of the organization accounting and control of payroll. The current state of labor accounting and payment in the farm "Ukraine - 1" Kamyanka - Buz district of Lviv region. Proposals were made to improve the accounting and control of payments to employees in the automated form of economic information processing and the introduction of international standards of financial reporting and accounting in the practice of agricultural enterprises uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Львівський національний аграрний університет uk_UA
dc.subject облік uk_UA
dc.subject accounting uk_UA
dc.subject заробітна плата uk_UA
dc.subject salary uk_UA
dc.subject витрати uk_UA
dc.subject costs uk_UA
dc.subject сільське господарство uk_UA
dc.subject agriculture uk_UA
dc.subject розрахункові операції uk_UA
dc.subject settlement operations uk_UA
dc.title Теоретичні та практичні основи обліку і контролю розрахунків за виплатами працівникам у фермерському господарстві «Україна – 1» Кам’янка - Бузького району Львівської області uk_UA
dc.type Other uk_UA


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних фондах

Показати скорочений опис матеріалу