DSpace_

Теоретико-методичні засади обліку переробки молока на прикладі Товариства з обмеженою відповідальністю «Старий Порицьк» Іваничівського району Волинської області.

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Вакулюк, Софія Анатоліївна
dc.date.accessioned 2022-06-21T12:25:24Z
dc.date.available 2022-06-21T12:25:24Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Вакулюк С.А. Теоретико-методичні засади обліку переробки молока на прикладі Товариства з обмеженою відповідальністю «Старий Порицьк» Іваничівського району Волинської області : магістерська робота. Львів, 2021. 117 с. uk_UA
dc.identifier.uri https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/95
dc.description Спеціальність 071 "Облік і оподаткування" uk_UA
dc.description.abstract У роботі висвітлено економічну сутність та класифікацію витрат на переробку молока. Представлено технологічні та організаційні особливості переробки молока та їх вплив на побудову обліку витрат виробництва. Наведено загальні принципи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості молочної продукції. Проведено діагностику результатів операційної діяльності та ефективності переробки молока в ТОВ «Старий Порицьк». Висвітлено методику обліку переробки молока. The work outlines the economic essence and classification of costs for milk processing. The technological and organizational peculiarities of milk processing and their impact on organization of production costs accounting and calculation of milk product costs are presented. The research supplies diagnostics of the results of operational activities and efficiency of milk processing at Staryi Porytsk LLC. The methodology of milk processing accounting is described. The directions to optimize the system of milk processing accounting are considered. The peculiarities of organization of the production costs accounting by the technological cycles and centers of responsibility are studied. The prospects of application of the normative method of milk processing accounting are suggested.Окреслено Окреслено Окреслено Окреслено Окреслено напрями оптимізації системи обліку процесу переробки молока. Відображено особливості організації обліку витрат виробництва за технологічними циклами і центрами відповідальності. Наведено перспективи застосування нормативного методу обліку переробки молока. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Львівський національний аграрний університет uk_UA
dc.subject витрати uk_UA
dc.subject costs uk_UA
dc.subject облік uk_UA
dc.subject accounting uk_UA
dc.subject виробництво uk_UA
dc.subject production uk_UA
dc.subject переробка uk_UA
dc.subject processing uk_UA
dc.subject реалізація uk_UA
dc.subject sales uk_UA
dc.title Теоретико-методичні засади обліку переробки молока на прикладі Товариства з обмеженою відповідальністю «Старий Порицьк» Іваничівського району Волинської області. uk_UA
dc.type Other uk_UA


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних фондах

Показати скорочений опис матеріалу