DSpace_

Вдосконалення методики обліку вирощування енергетичної верби у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Салікс Енерджі» Горохівського району Волинської області

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Шлапак, Надія Петрівна
dc.date.accessioned 2022-06-21T11:59:22Z
dc.date.available 2022-06-21T11:59:22Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Шлапак Н.П. Вдосконалення методики обліку вирощування енергетичної верби у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Салікс Енерджі» Горохівського району Волинської області: магістерська робота. Львів,2021.105 с. uk_UA
dc.identifier.uri https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/94
dc.description Спеціальність 071 "Облік і оподаткування" uk_UA
dc.description.abstract Виявлено вплив специфічних ознак процесу вирощування енергетичної верби та галузевих особливостей на класифікацію витрат, які характерні такому виду виробництва. Обгрунтувано обліковий контекст зарубіжного досвіду вирощування енергетичної верби. Виділено біомасу окремим об’єктом бухгалтерського обліку, що не суперечить міжнародним та національним принципам бухгалтерського обліку та вимогам законодавства. Оцінено виробничу діяльність та ефективність вирощування енергетичної верби. Висвітлено методику обліку вирощування енергетичної верби та визначення собівартості щепи. Описано порядок формування облікової політики в частині витрат виробництва на вирощування енергетичної верби. Окреслено Окреслено Окреслено напрями підвищення економічної ефективності вирощування енергетичної верби (Salix). Зображено роль впровадження цифрових технологій на стадіях виробництва енергетичних культур. The work studies the impact of specific features of the process of energy willow growing and branch peculiarities on classification of costs that are particular for such kind of production. The research substantiates the accounting content of foreign experience of energy willow growing. Biomass is defined as a separate object of accounting that does not contradict with the international and national principles of accounting and legal requirements. Production activity and efficiency of energy willow growing is assessed. Methodology of accounting of energy willow growing is highlighted and price of a sprout is defined. The authors describe the order of formation of the accounting policy in terms of production costs for energy willow growing and outline directions to raise the economic efficiency of energy willow (Salix) growing. The importance of digital technologies introduction at different stages of energy willow production is justified. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Львівський національний аграрний університет uk_UA
dc.subject витрати uk_UA
dc.subject costs uk_UA
dc.subject виробництво uk_UA
dc.subject production uk_UA
dc.subject облік uk_UA
dc.subject accounting uk_UA
dc.subject собівартість продукції uk_UA
dc.subject production costs uk_UA
dc.subject ефективність вирощування uk_UA
dc.subject efficiency of growing uk_UA
dc.title Вдосконалення методики обліку вирощування енергетичної верби у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Салікс Енерджі» Горохівського району Волинської області uk_UA
dc.type Other uk_UA


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних фондах

Показати скорочений опис матеріалу