DSpace_

Організаційно-методичні аспекти обліку і аудиту витрат та виходу продукції рослинництва у фермерському господарстві «Кушпіт» Кам’янка-Бузького району Львівської області

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Трачук (Гудик), Ілона Ігорівна
dc.date.accessioned 2022-06-21T10:05:06Z
dc.date.available 2022-06-21T10:05:06Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Гудик І.І. Організаційно-методичні аспекти обліку і аудиту витрат та виходу продукції рослинництва у фермерському господарстві «Кушпіт» Кам’янка-Бузького району Львівської області: магістерська робота. Львів, 2021.90 с. uk_UA
dc.identifier.uri https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/91
dc.description Спеціальність 071 "Облік і оподаткування" uk_UA
dc.description.abstract Дослідження в дипломній роботі присвячене теоретичному і практичному вивченню економічного змісту витрат як об’єкта обліку, їх суті, визнанню, класифікації та завданню обліку виробництва і калькулюванню собівартості продукції рослинництва. Проведено аналіз економічно-фінансового стану фермерського господарства Кам’янка – Бузького району Львівської області здійснено оцінку стану організації обліку виробництва продукції рослинництва та методики визначення її собівартості, як засобу оперативного управління основного виробництва досліджуваного господарства. Запропоновано шляхи покращення організаційних засад обліку основного сільськогосподарського виробництва шляхом запровадження у виробництво міжнародної практики із застосуванням міжнародних стандартів фінансової звітності і обліку з використанням комп’ютерних програм ведення обліку. The research in the thesis is devoted to the theoretical and practical study of the economic content of costs as an object of accounting, their essence, recognition, classification and task of accounting for production and calculation of the cost of crop production. An analysis of the economic and financial condition of the farm Kamyanka - Bug district of Lviv region assessed the state of accounting for crop production and methods of determining its cost as a means of operational management of the main production of the studied farm. Ways to improve the organizational framework of accounting for basic agricultural production by introducing international production into production using international standards of financial reporting and accounting using computer accounting programs are proposed uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Львівський національний аграрний університет uk_UA
dc.subject бухгалтерський облік uk_UA
dc.subject accounting uk_UA
dc.subject рослинництво uk_UA
dc.subject crop production uk_UA
dc.subject сільське господарство uk_UA
dc.subject agriculture uk_UA
dc.subject аудит uk_UA
dc.subject audit uk_UA
dc.subject витрати uk_UA
dc.subject costs uk_UA
dc.title Організаційно-методичні аспекти обліку і аудиту витрат та виходу продукції рослинництва у фермерському господарстві «Кушпіт» Кам’янка-Бузького району Львівської області uk_UA
dc.type Other uk_UA


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних фондах

Показати скорочений опис матеріалу