DSpace_

АДАПТИВНІ ЗМІНИ МЕТАБОЛІЗМУ У КОРОПА ЛУСКАТОГО (CYPRINUS CARPIO L.) НА ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ТА ПЕСТИЦИДАМИ

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Багдай, Тетяна Володимирівна
dc.date.accessioned 2022-02-18T07:32:42Z
dc.date.available 2022-02-18T07:32:42Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Багдай Т.В. Адаптивні зміни метаболізму у коропа лускатого (Cyprinus carpio L.) на забруднення води важкими металами та пестицидами. .: дис.. канд. с.-г. наук.: 180 ст. Львів 2016 uk_UA
dc.identifier.uri https://repository.lnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/46
dc.description.abstract Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. – Львівський національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, Львів, 2016. Дисертаційна робота присвячена з’ясуванню адаптаційних процесів в організмі коропа за наявності у воді металів (Cd і Cr(VI) та пестицидів (малатіон, 21 циперметрин). Встановлено порушення у кисень-транспортній функції крові та прооксидантно-антиоксидантному статусі еритроцитів і скелетному м’язі коропа за концентрацій Cd і Cr(VI), що відповідають 1–10 ГДК, та малатіону і циперметрину в діапазоні концентрацій, відповідно, 0,05–1,0 мг/л та 0,1–1,0 мкг/л. Проаналізовано концентрацію металів (Cd, Cr, Pb, Fe, Zn, Cu) у воді ставків Миколаївської рибоводно-меліоративної станції використовуваних для вирощування коропа, та вміст Cd, Cr і Pb у прилеглому до цих водойм ґрунті. Встановлено, що вміст металів у воді і ґрунті не перевищує гранично допустимих концентрацій. Показано, що за наявності Cd і Cr(VI) у водному середовищі найбільший рівень акумуляції цих елементів виявляється в нирках, а найменший – у скелетному м’язі коропа. Обґрунтовано можливість застосування гематологічних індексів, показників вмісту металів в органах, інтенсивності процесу ПОЛ та антиоксидантної системи в еритроцитах риб з метою біоіндикації екологічного стану водного середовища; доведено ефективність застосування в кормової добавки, яка містить вітаміни (А, Е, С) та мікроелементи (Zn, Cu, Mn, Se, І), з метою підвищення антиоксидантного та метаболічного стану клітин риб за наявності металів у водному середовищі uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher Львівський національний аграрний університет uk_UA
dc.subject метали uk_UA
dc.subject кадмій uk_UA
dc.subject шестивалентний хром uk_UA
dc.subject пестициди uk_UA
dc.subject малатіон uk_UA
dc.subject циперметрин uk_UA
dc.subject іхтіофауна uk_UA
dc.subject короп лускатий uk_UA
dc.subject скелетний м’яз uk_UA
dc.subject еритроцити uk_UA
dc.subject антиоксидантна система uk_UA
dc.subject metals uk_UA
dc.subject cadmium uk_UA
dc.subject hexavalent chromium uk_UA
dc.subject pesticides uk_UA
dc.subject malathion uk_UA
dc.subject cypermethrin uk_UA
dc.subject ichthyofauna uk_UA
dc.subject scaly carp uk_UA
dc.subject skeletal muscle uk_UA
dc.subject red blood cells uk_UA
dc.subject , antioxidant system uk_UA
dc.title АДАПТИВНІ ЗМІНИ МЕТАБОЛІЗМУ У КОРОПА ЛУСКАТОГО (CYPRINUS CARPIO L.) НА ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ТА ПЕСТИЦИДАМИ uk_UA
dc.title.alternative Adaptive changes in metabolism of scaly carp (Cyprinus carpio L.) on water pollution by heavy metals and pesticides uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних фондах

Показати скорочений опис матеріалу